Home | Administration | Staff | Sectors | News | Links | Star Gazer
 
  НАУЧЕН СЪВЕТ

     Решения от заседания на научния съвет


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. дфн И. ИЛИЕВ           iliani @ libra.astro.bas.bg

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р Р. КОНСТАНТИНОВА-АНТОВА           renada @ astro.bas.bg

СЕКРЕТАР:

проф. дфн Николай ТОМОВ          tomov @ astro.bas.bg

ЧЛЕНОВЕ:

проф. дфн Невена Маркова

проф. дфн Радослав Заманов

проф. дфн Лъчезар Аврамов

проф. д-р Таню Бонев

проф. д-р Светозар Жеков

проф. д-р Евгени Семков

проф. д-р Румен Бачев

доц. дфн Даниела Кирилова

доц. д-р Александър Антов

доц. д-р Иванка Статева

доц. д-р Петър Духлев

доц. д-р Бойко Михов

доц. д-р Антон Стригачев

доц. д-р Кирил Стоянов

доц. д-р Люба Славчева-Михова

гл. ас. д-р Мая Белчева

Home | Administration | Staff | Sectors | News | Links | Star Gazer