40 Години Национална астрономическа обсерватория - Рожен,
Институт по астрономия, Българска академия на науките

Пряко излъчване