ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ English
ban link
  22 Jul Mon, 2024
Администрация
Научен съвет
Набл. време
 Състав
Отдели
Новини
 Връзки
Поща
Публикации
Проекти
Конкурси
Профил на купувача
JD

Обновена
Astrophysical Investigations
Kalendar
RACIO
Wide Field Plate Database
International Year od Astronomy
National Astronomical Com.
��� ������  border=
stargazer
 
   ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
   
logo IA
Адрес:

   Институт по астрономия
   Цариградско шосе 72
   1784, София
   България

Тел.: 02-974-19-10 (София)
Тел.: 087-950-44-52 (Рожен)   Предметът на дейност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) са научните изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготовката на специалисти и докторанти в тази област.

   Институтът разполага с две модерни обсерватории за провеждане на астрономически наблюдения и изследвания – Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен (Заявки и посещения на НАО Рожен - тел. 0879 50 44 52) и Астрономическата обсерватория (АО) в гр. Белоградчик. Главният телескоп на НАО Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде. Другите два оптични телескопи на НАО Рожен – 60-см Касегрен телескоп и 50/70 см Шмит телескоп са специализирани за фотометрични наблюдения. През 2005 г. беше въведен в експлоатация разработения и построен в ИА 15-см коронограф на Лио, който е монтиран в слънчевата кула на НАО Рожен. Втората наблюдателна база на института – АО Белоградчик разполага с 60-см огледален телескоп система Касегрен.

   Научният състав на ИА с НАО включва: 8 професори, 12 доценти и 13 асистенти, в това число 4 доктори на науките и 34 доктори

   ИА с НАО е включен в националната пътна карта за развитие на научна инфраструктура (Решение на МС № 692/21.09.2010 г.). Институтът разработва научни проекти по международни спогодби с Германия, Франция, Белгия, Полша, Австрия, Словакия, Русия, Украйна, Румъния, Унгария, Чехия, Сърбия, Словения, Индия и др. ИА с НАО участва в регионалния комитет по астрономия, SREAC (http://www.sreac.org), в мрежата за стратегическо планиране на развитието на астрономията в Европа, Astronet (http://www.astronet-eu.org), в европейското астрономическо дружество (http://eas.unige.ch). НАО Рожен е регистрирана в Европейския портал за научни инфраструктури (http://www.riportal.eu/).