За двуметровия телескоп, система Ричи-Кретиен-Куде

About the 2-m Ritchey-Chretien-Coude (RCC) telescope


Optical Design

Оптична схема и монтировка на телескопа

      Светлината от наблюдавания обект попада в главното огледало 1, и се отразява към вторичното изпъкнало огледало 2 като сходящ /фокусиращ се/ сноп.
В режим RC, отразената от вторичното огледало светлина /представена с пунктир/ преминава през централния отвор на главното огледало и се събира във фокуса F' /RC-фокус/.

      В режим Куде, вторичното огледало се сменя с друго по-изпъкнало, което променя резултантното фокусно разстояние на цялата система. Поставя се и диагоналното огледало 3, което отбива светлината в кухата деклинационна ос, а след отражение в плоското огледало 4 - и в полярната ос, до събирането й във фокуса F" /Куде фокус/. Така светлината слиза в по-долното помещение, където са гида и спектрографа.

      Интересна е и монтировката на телескопа: тубусът се уравновесява от противотежестта P, като общия център на тежестта пада върху полираната сфера S, която лагерува на маслената възглавница a. Така долният южен лагер a' е ненатоварен.