Православен храм " Свети Апостол Йоан Богослов"
София, ЖК "Левски-Г", Tel.: (02)996-42-82

Orthodoxal Church "Holy Apostle Joan  the Divine"
 Levski-district, Sofia, Bulgaria.  Tel.: +359-2-996-42-82

ОСВЕЩАВАНЕ НА ХРАМА - 25.01.2009 г.
 
Покана -( PDF файл) и Освещаване на храма в снимки
ВЕЛИКДЕН-2009 и дейност след освещаването

Храмов празник - 26 септември 2009 снимки
Великден-2010 в снимки.
01.25.2010 - годишнина от освещаването.

В очакване на Свети Апостол Йоан Богослов - Сп. "Подуенски вести", бр. 2, 2002

  БЪЛГАРСКИ

  ENGLISH

Първи стъпки и исторически бележки

First steps and historical remarcs

Строежът на черквата в снимки . За да се върнете към тази страница, отидете  на  " go to the MAIN page".

To come back to this page - go "to the MAIN page":
Church in pictures,
Church fest 2009, Easter'2009 and Easter'2010,

 Sanctification of the church in pictures. and one year later.

Състав на Църковното настоятелство (удостоверение - pdf), решения от заседанията на ЦН след освещаването на храма (pdf) и малко снимки...

A Church Council - members and some pictures...

Адреси и телефони за контакти

Contact addresses and telephones

Приходи и разходи - 1995 - 2008 г.

Finances

Дарители и спонсори - по име, по дата (pdf)

Donations - by_name, by_date

Храмовата икона и Вариант - автори М. и Д. Костови

Basic church icon and Varians - artists Kostovi,M.& D.

Нашата нова банкова сметка - UniCredit Bulbank 

Our bank account


 Други храмове и катедрали на името на "Свети Апостол Йоан Богослов":

България - гр. Карнобат. Храм Св.ап. Йоан Богослов

Other Holy Joan's churches and cathedrals:

Spain: - frontera1, frontera2, temple. TEMPLE JUBILAR'2000
Others..., Pirot - im1, im2, im3, im4

Биографи на Свети Йоан Богослов 

Saint John's  biografies

Руски архив на икони - виж Йоан Богослов...

Russia  iconarchive

 Йоан Богослов - Икони в Интернет

Icons of Joan the Divine in WWW

Евангелие на Свети Апостол Йоан Богослов 

The Holy Gospel of the Holy Joan

 Живот и дейност на Свети Апостол Йоан Богослов.    Житие

The Acts of Holy Apostle and Evangelist Joan

 Откровението на Свети Апостол Йоан Богослов 

Apocalipse of Holy Apostle and Evangelist Joan 

Първо писмо на Свети Апостол Йоан
Второ писмо на Свети Апостол Йоан
Трето писмо на Свети Апостол Йоан

The book of Revelation of Holy Apostle and Evangelist Joan with Flowchart

 БИБЛИЯ цялата + търсачка

Orthodox Christian Doctrine

Православието в Интернет:
Православното християнство.com. Каталог на православните ресурси в световната мрежаПРАВОСЛАВНА БИБЛИЯ И РЕСУРСИКаталог на православните ресурси

Some Saints and Feasts of the Orthodox Christian Church


Очакваме и БЛАГОДАРИМ за Вашата финансова подкрепа! А ето и нашата визитка:


WEB страницата е в процес на доизграждане...

The church's Home Page is still under constructions...

Създадена на 15.04.2001 г. от Г. Петров. Обновена - 15.03.2019.

Created by G. Petrov - 15.04.2001. Last updated - 15.03.2019.