1. Обучение по компютърна грамотност - WinXP и MS Office - 2005 - 2007 вкл.

Програмни модули за Office'97 , WinXP и Office'03  - pdf файлове.

Групи:
Курс м. януари 2005 г. - обща снимка
Курс м. юни 2006 г. - обща снимка, моменти от процеса на обучение
Курс м. август 2006 г. сутрин - обща снимка
Курс м. август 2006 г. след обяд - обща снимка
Курс м. май 2007 г. - обща снимка

2. Обучение по компютърна грамотност - WinXP и MS Office - 2013 - 2014 вкл.


Лого на оперативната програма за обучение BG 051PO001-1.1.10. Програмни модули за WinXP и Office'03 - pdf файл.

Групи:
Група 5 - м. октомври 2013 г. - обща снимка, моменти от процеса на обучение
Група 6 - м. ноември 2013 г. - обща снимка 
Група 7 - м. октомври 2013 г. - обща снимка