About Us

AO by Night, P. Markishki

The coordinates:   longitude +22d 40m 30s   latitude +43d 37m 22s   altitude 650 m 

About Us

Astronomical Observatory Belogradchik is situated near the small town of Belogradchik in the north-west part of Bulgaria.

The observatory was built in 1961 by a group of asrtronomy enthusiasts led by Hristo Kostov who was a teacher in physics at the Belogradchik high school. At the time it was the first school observatory in Bulgaria. The biggest telescope was a 15-cm Zeiss telescope (Cassegrain). From 1964 to 1974 the observatory was used as a satellite observational base.

In 1965 a new telescope was ordered by the former director Alexander Tomov at the Carl Zeiss factory - 60-cm Cassegrain and in August 1969 it was mounted in the 6 m dome.

Since 1976 Astronomical Observatory Belogradchik was observational base of the Bulgarian Academy of Sciences.

In 1994 the observatory was equipped with one more telescope Celestron - 14-inch Schmidt-Cassegrain mounted in the 4 m dome. At present it is in non-operational mode but it will be renovated.

За нас

Астрономическа Обсерватория Белоградчик е разположена близо до градчето Белоградчик в северо-западната част на България.

Обсерватарията е построена през 1961 година от група ентусиазирани астрономи ръководени от Христо Костов, който по това време е бил учител по физика в Белоградчишката гимназия. Най-големият телескоп по онова време е 15-см Цайс Касегрен. От 1964 до 1974 година обсерваторията е използвана като база за спътникови наблюдения.

През 1965 година бившият директор Александър Томов поръчва от завода Карл Цайс 60-см телескоп Касегрен, който е монтиран през август 1969 година в 6 метров купол.

От 1976 година Астрономическа Обсерватория Белоградчик е наблюдателна база на Българската Академия на Науките.

През 1994 година обсерваторията е оборудвана с още един телескоп Целестрон - 14-инчов Шмидт-Касегрен монтиран в 4 метров купол. В момента той е в неработещо състояние, но се планира неговото модернизиране.