Институт по астрономия

Българска академия на науките

Институт по астрономия


Предметът на дейност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) са научните изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготовката на специалисти и докторанти в тази област.

Институтът разполага с две модерни обсерватории за провеждане на астрономически наблюдения и изследвания – Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен (Заявки и посещения на НАО Рожен - тел. 0879 50 44 52) и Астрономическата обсерватория (АО) в гр. Белоградчик.

Главният телескоп на НАО Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде. Другите два оптични телескопи на НАО Рожен – 60-см Касегрен телескоп и 50/70 см Шмит телескоп са специализирани за фотометрични наблюдения. През 2005 г. беше въведен в експлоатация разработения и построен в ИА 15-см коронограф на Лио, който е монтиран в слънчевата кула на НАО Рожен. Втората наблюдателна база на института – АО Белоградчик разполага с 60-см огледален телескоп система Касегрен.

ИА с НАО е включен в националната пътна карта за развитие на научна инфраструктура (Решение на МС № 692/21.09.2010 г.). Институтът разработва научни проекти по международни спогодби с Германия, Франция, Белгия, Полша, Австрия, Словакия, Русия, Украйна, Румъния, Унгария, Чехия, Сърбия, Словения, Индия и др. ИА с НАО участва в регионалния комитет по астрономия, SREAC (http://www.sreac.org), в мрежата за стратегическо планиране на развитието на астрономията в Европа, Astronet (http://www.astronet-eu.org), в европейското астрономическо дружество (http://eas.unige.ch). НАО Рожен е регистрирана в Европейския портал за научни инфраструктури (http://www.riportal.eu/).